Məscid üçün namazlıq kavrolitlər

Sədərək TM , xalça bazarı
sıra 3 mağaza 21/23