Eni 4m olan kavrolitler ve qiymetleri

Sədərək TM , xalça bazarı
sıra 3 mağaza 21/23